07/03/2018

Kobiety lepiej niż mężczyźni zarządzają swoimi finansami

Kobiety lepiej niż mężczyźni zarządzają swoimi finansami

Jak pokazują dane KRUK S.A. Polki rzadziej mają długi. Wśród zadłużonych osób aż 61% stanowią panowie. Choć kobiety lepiej radzą sobie z zarządzaniem finansami, wciąż zarabiają mniej i rzadziej zajmują kierownicze stanowiska.

Jak wynika z danych Eurostatu, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 16,7%. Polska wypada na tym tle nieco lepiej, ale wciąż różnica istnieje i wynosi prawie 8% miesięcznego wynagrodzenia. Nadal mało kobiet jest na stanowiskach kierowniczych. Tak wynika z badania „Zachowania finansowe przedstawicieli różnych zawodów – w Polsce i w innych krajach Europy”*, które pokazało, że tylko 32% polskich menedżerów w przebadanych profesjach to kobiety. Ogółem w polskich spółkach giełdowych kobiety stanowią niewiele ponad 15% wszystkich osób zasiadających w radach nadzorczych. Poza tym spośród 480 spółek giełdowych tylko w 6% z nich na czele zarządu znajdują się kobiety.

– Kobiety lepiej gospodarują pieniędzmi. Są bardziej przezorne i rzadziej mają długi. Tak można wnioskować z naszych danych. Panie są bardziej powściągliwe w zaciąganiu kredytów lub pożyczek. Zaskakujące jest to, że kobiety nie doceniają swoich umiejętności w zakresie zarządzania finansami, z kolei mężczyźni często je przeceniają – mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK. – Kobieca zaradność w kwestii finansów nie jest doceniana przez rynek pracy. Ogólnie kobiety zarabiają mniej od mężczyzn i rzadziej zajmują stanowiska menadżerskie.

Nie da się również ukryć, że zawody, w których dominują kobiety są gorzej opłacane. Wśród przebadanych grup zawodowych, najwięcej kobiet pracuje w edukacji (73%) oraz handlu (67%). Panie są również nieco częściej zatrudniane w branży usługowej i medycznej (60% i 59%). Natomiast w branży IT wciąż pracuje niewiele kobiet (16%). Ze wspomnianego wyżej badania wynika również, że w transporcie i „mundurówce” przeważają panowie.

* Badanie „Zachowania finansowe przedstawicieli różnych zawodów - w Polsce i w innych krajach Europy" przeprowadzone zostało przez Kantar TNS S.A. dla KRUK S.A. w październiku br. i wzięło w nim udział łącznie 7000 osób. Branże, które wzięły udział w badaniu to: usługowa, handlowa, budowlana, transportowa, finansowa, informatyczna, medyczna, edukacyjna, mundurowa.                              

Przewiń do góry