12/10/2022

Gdzie mieszkają najbardziej zadłużeni konsumenci?

Gdzie mieszkają najbardziej zadłużeni konsumenci?

Do czołówki regionów, w których jest najwyższa łączna suma zadłużenia konsumentów, należą województwo śląskie z łączną kwotą długów sięgającą ponad 3 mld 698 mln zł, województwo mazowieckie, gdzie konsumenci mają do spłaty prawie 3 mld 345 mln zł czy województwo wielkopolskie z łączną sumą zadłużenia konsumentów, która wyniosła ponad 2 mld 391 mln zł. Tak wynika z danych KRUK S.A. z końca I półrocza 2022 roku.*

Kolejne miejsce pod względem najwyższego zadłużenia konsumentów zajmują mieszkańcy województwa dolnośląskiego, gdzie osoby zadłużone mają do spłaty łącznie prawie 2 mld 381 mln zł. Najniższe zadłużenie odnotowano wśród mieszkańców województwa podlaskiego (ponad 499 mln 143 tys. zł), opolskiego (ponad 538 mln 094 tys. zł) i świętokrzyskiego (ponad 540 mln 171 tys. zł).

- Patrząc na gęstość zaludnienia w poszczególnych regionach, ranking ten nie powinien nikogo zaskoczyć. W województwach, gdzie mieszka najwięcej osób, oczywistym jest, że w porównaniu do mniej zamieszkanych terenów, więcej osób może mieć zaległe płatności. Dlatego warto przyjrzeć się wysokości średniego zadłużenia konsumentów w danym województwie. Wówczas widać, że nie zawsze mieszkańcy z dużych aglomeracji są bardziej zadłużeni od osób zamieszkujących mniej zaludnione województwa – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. - I tak na przykład osoby zadłużone w województwie podlaskim, gdzie łączna suma ich długu jest jedną z niższych w porównaniu do innych regionów, mają średnio do spłaty większe zaległości niż zadłużeni z gęściej zaludnionych województw – dodaje Agnieszka Salach z KRUKa.

Najwyższe średnie zadłużenie na koniec 2 kwartału 2022 roku było w województwie mazowieckim i wyniosło 8302 zł. Co oznacza, że było wyższe od średniego, ogólnopolskiego zadłużenia aż o 1029 zł. Kolejne miejsce pod względem wysokości średniego zadłużenia zajmuje województwo pomorskie, gdzie kwota ta wynosi 7686 zł. Tuż za nim plasuje się województwo wielkopolskie, gdzie osoby zadłużone mają średnio do spłaty zadłużenie w wysokości 7589 zł. A na czwartym miejscu znalazło się średnie zadłużenie mieszkańców województwa podlaskiego, gdzie osoby zadłużone zalegają z zapłatą za swoje zobowiązania finansowe średnio 7435 zł.    

Aby sprawdzić, jak dane województwo wygląda na tle danych ogólnopolskich, warto dodać, że wysokość średniego zadłużenia w Polsce na koniec 2 kwartału 2022 roku wyniosła 7273 zł i w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku była wyższa o 426 zł.
Z zadłużeniem na koniec I półrocza br. zmagało się niemal 3 mln 375 tys. Polaków obsługiwanych przez firmę KRUK, a ich łączne zadłużenie wyniosło ponad 24 mld 544 mln zł.

- Ogółem liczba prowadzonych przez nas spraw dotyczących zadłużenia konsumentów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o niewiele ponad 1%. Wrażenie jednak robi wzrost łącznej sumy zadłużenia, która w porównywanych okresach czasu wzrosła o 1,8 mld zł. Może to oznaczać, że mniej osób ma zaległe płatności, ale jeśli już je mają, to są one wyższe niż jeszcze przed rokiem – mówi Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa z KRUKa.  
  

Jak wygląda zadłużenie w poszczególnych województwach?
 

Woj. dolnośląskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła prawie 2 mld 381 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 349 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 957 365 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 816 zł.

Woj. kujawsko-pomorskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 1 mld 632 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: niemal 241 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 5 145 598 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 779 zł.

Woj. lubelskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 916 mln 853 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: 137 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło ponad 995 tys. zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 699 zł.

Woj. lubuskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 770 mln 638 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 116 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 114 571 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 625 zł.

Woj. łódzkie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 1 mld 664 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 231 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 4 545 530 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 205 zł.

Woj. małopolskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 1 mld 560 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 199 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 2 836 662 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 821 zł.

Woj. mazowieckie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 3 mld 345 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 403 tys. spraw (wzrost). Rekordowe zadłużenie wyniosło 7 620 313 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 8 302 zł.

Woj. opolskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 538 mln 094 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: niespełna 79 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 036 998 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 848 zł.

Woj. podkarpackie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 599 mln 254 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 86 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 571 398 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 987 zł.

Woj. podlaskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła 499 mln 143 tys. zł (wzrost). Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 67 tys. spraw (wzrost). Rekordowe zadłużenie wyniosło 2 138 425 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 435 zł.

Woj. pomorskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła prawie 1 mld 752 mln zł.  Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 228 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 1 493 157 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 686 zł.

Woj. śląskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 3 mld 698 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 509 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 2 254 874 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 267 zł.

Woj. świętokrzyskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 540 mln 171 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 81 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 725 451 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 709 zł.

Woj. warmińsko-mazurskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła niemal 926 mln 161 tys. zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 138 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 2 737 420 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 691 zł.

Woj. wielkopolskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła ponad 2 mld 391 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: ponad 315 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 5 328 259 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 7 589 zł.   

Woj. zachodniopomorskie: Łączna suma zadłużenia mieszkańców wyniosła prawie 1 mld 332 mln zł. Liczba obsługiwanych spraw w tym województwie: prawie 196 tys. spraw. Rekordowe zadłużenie wyniosło 2 468 505 zł. Średnie zadłużenie w tym województwie to: 6 805 zł.

 

* Dane firmy KRUK S.A. z I półrocza z 2022 roku dotyczące obsługiwanych spraw osób zadłużonych, bez uwzględnienia zaległości wynikających z kredytów hipotecznych.   

Przewiń do góry