12/02/2024

Finanse par. Coraz częściej rozmawiają o budżecie, ale cenią swoją niezależność finansową

Finanse par. Coraz częściej rozmawiają o budżecie, ale cenią swoją niezależność finansową

Aż 49 proc. Polaków uważa, że kwestie związane z zarządzaniem domowym budżetem mogą być źródłem konfliktów w związku. Co dziesiąta ankietowana osoba nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Tak wynika z najnowszego badania „Finanse par 2024” przeprowadzonego na zlecenie KRUK SA na panelu Ariadna.*

Do najczęściej wymienianych przez respondentów zachowań, które mogą prowadzić do takich nieporozumień, należy rozrzutność i wydawanie pieniędzy ponad stan, które powodują problem z dopięciem domowego budżetu. Odpowiedziało tak aż 69 proc. badanych, którzy są w związkach. Drugim z najczęstszych powodów kłótni w związku, jak uważa 60 proc. badanych, jest zatajanie wydatków przed drugą osobą. Tyle samo badanych zadeklarowało, że zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania bez powiadomienia o tym swojej partnerki lub partnera może mieć wpływ na konflikt w związku.

Jak pokazuje badanie, na zaciągnięcie zobowiązania finansowego bez wiedzy partnera lub partnerki zdecydowało się 15 proc. ankietowanych. Z badania wynika, że 16 proc. spośród nich ma iście romantyczne pobudki. Zachowuje się tak tylko wtedy, kiedy chcą kupić swojej drugiej połówce drogi prezent niespodziankę. Największy odsetek z nich, tj. 27 proc. argumentuje jednak, że skoro będzie je samodzielnie spłacać, to nie ma potrzeby, aby partner lub partnerka o tym wiedziała. Z kolei 17 proc. uważa, że chce oszczędzić swojej drugiej połówce zmartwień i - aby spłacić zaległe raty kredytu czy rachunki - wolał zachować w tajemnicy zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.  

- Brak rozmowy o kłopotach finansowych ze swoimi najbliższymi, a co gorsza zaciąganie kolejnego zobowiązania na spłatę nieuregulowanych wcześniej na czas rat kredytu, pożyczki czy innych rachunków, może prowadzić nie tylko do konfliktu w związku, ale też do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest spirala zadłużenia – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa z KRUK SA.

Nie boimy się rozmawiać o finansach?

Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków deklaruje swoją otwartość na rozmowy o finansach ze swoim partnerem lub partnerką. Aż 89 proc. osób będących w związku twierdzi, że rozmawia o pieniądzach, wspólnych wydatkach, inwestycjach lub rachunkach ze swoją drugą połówką. Może o tym świadczyć fakt, że podobny odsetek ankietowanych, bo 91 proc. odpowiedziało, że zna wysokość zarobków swojego partnera lub partnerki.

Tylko 11 proc. nie porusza tematu finansów w związku. Dlaczego?

- Co czwarty Polak z tej grupy respondentów uważa, że nie czuje takiej potrzeby, a co piąty przyznaje, że temat ten zwykle wywołuje negatywne emocje lub zwyczajnie prowokuje kłótnię albo prowadzi do konfliktu – podkreśla rzeczniczka KRUK S.A. - Wśród pozostałych argumentów są niechęć do bycia źle zrozumianym lub ocenionym jako materialista, obawa przed skrupulatnym rozliczaniem ze swoich wydatków czy po prostu trudność prowadzenia takiej rozmowy z uwagi na posiadanie niższych zarobków od przychodów partnera – dodaje Agnieszka Salach. – Warto dodać, że wcześniej wspomniane grono osób, które z różnych powodów w tajemnicy przed swoją drugą połówką zadeklarowało, że zaciąga zobowiązania finansowe, nie chce rozmawiać o finansach z bliskimi. A trzeba dodać, że takie rozmowy to nie tylko wspólne planowanie wydatków na wakacje, czy planowanie domowego budżetu, ale też rozmowy o zadłużeniu i ewentualnych problemach finansowych, a te finalnie rzutują nie tylko na jedną osobę, ale na całe gospodarstwo domowe.    

Wspólne wydatki i wspólne konto

Prawie połowa (49 proc.) uczestników badania „Finanse par 2024” wspólnie ze swoją drugą połówką nadzoruje swój budżet i wydatki, a co za tym idzie posiada wspólne konto bankowe. Niemal 1/4 respondentów (23 proc.) ma częściowo wspólny budżet z partnerem lub partnerką, do którego każde z nich dokłada wspólnie ustaloną kwotę. Z kolei 13 proc. badanych deklaruje, że składa się z partnerem lub partnerką na rachunki, ale każde z partnerów prowadzi własny budżet. Tylko 3 proc. Polaków samodzielnie opłaca wszystkie zobowiązania i utrzymuje swoją drugą połówkę. Możemy zatem pokusić się o stwierdzenie, że coraz częściej partnerzy w związkach lubią czuć się niezależni finansowo.

 

*Badanie „Finanse par 2024” przeprowadzone przez Ogólnopolski panel Ariadna na zlecenie KRUK SA w dniach 2-5 lutego 2024 r. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1051 osób w wieku powyżej 18 roku życia. Metoda badania: CAWI.

Przewiń do góry