10/10/2016

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej już nie tylko rejestrem dłużników

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej już nie tylko rejestrem dłużników

Od drugiej połowy września br. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. należący do Grupy KRUK działa pod nową nazwą – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A (w skrócie ERIF BIG). Jako  promotor na polskim rynku informacji pozytywnej firma chce, aby nowa nazwa była neutralna i nie sugerowała, że w bazie ERIF są tylko informacje gospodarcze o zadłużeniu firm i konsumentów. Zwłaszcza, że około połowa danych w biurze informacji gospodarczej ERIF to obecnie informacje pozytywne o sumiennie spłacanych pożyczkach, a także terminowo opłacanych rachunkach, fakturach i innych zobowiązaniach. Zmiana nazwy i logotypu przebiega pod hasłem „ERIF buduje historie”. Ma to podkreślić, że budowanie pozytywnej historii płatniczej zyskuje na znaczeniu również w Polsce - wzorem innych dojrzałych rynków oraz systemów wymiany informacji o kredytobiorcach i klientach dostawców usług i produktów.

ERIF BIG oprócz zmiany nazwy odświeży też swój znak graficzny. Nowy logotyp marki jest nowoczesny, optymistyczny, ciekawy i inspirujący oraz łatwy do zapamiętania. Kojarzy się z energią, ruchem i dynamizmem, które to cechy doskonale oddają atrybuty aktywnej wymiany danych gospodarczych wśród wszystkich uczestników rynku za pośrednictwem ERIF BIG.  Dodatkowo sugeruje, że firma stojąca za nim jest zdecydowana i nastawiona na dialog.

- Wartości, które symbolizuje nowy logotyp, były nam bliskie od początku istnienia ERIF-a - mówi prezes zarządu spółki, Edyta Szymczak. - Dlatego chcieliśmy je odpowiednio wyeksponować. Celem wprowadzanych zmian jest także budowanie wizerunku firmy specjalizującej się nie tylko w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji negatywnej, ale także w gromadzeniu informacji pozytywnej od szerokiego grona dostawców usług. Dostępność kompleksowych  danych o zachowaniach płatniczych konsumentów i firm będzie trwale sprzyjać  kształtowaniu właściwych postaw wobec wszystkich kategorii wierzycieli usług finansowych i niefinansowych. Ruch, który wykonaliśmy, to widoczny znak tego, że liczą się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne przy ocenie ryzyka i w zarządzaniu wierzytelnościami. Ten właśnie aspekt szczególnie chcieliśmy podkreślić w naszym nowym image’u. Dlatego zrezygnowaliśmy z nieoddającego w pełni zakresu naszej działalności członu „Rejestr Dłużników”. Nie zmieni się natomiast jedno – dalej będziemy twardo stać na straży rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym.

Od momentu powstania Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. był motorem zmian w branży wymiany informacji gospodarczej w Polsce. Firma jako pierwsza, i jak dotąd jedyna w kraju, regularnie weryfikuje wielkość swojej bazy danych gospodarczych.  W związku z tym co kwartał publikuje  raport z poświadczonymi przez niezależną instytucję audytorsko–doradczą danymi dotyczącymi wielkości i struktury bazy. Spółka jako pierwsza w kraju zaczęła również prowadzić szerokie akcje edukacyjne na temat działania biur informacji gospodarczej. Wyjaśniała w nich nie tylko rangę funkcjonującej na rynku od dawna informacji negatywnej, ale przede wszystkim podkreślała, jak wiele korzyści niesie ze sobą budowanie w BIG pozytywnej historii płatniczej o wywiązywaniu się z zapłaty za swoje zobowiązania. Historycznie BIG-i kojarzyły się jedynie z negatywnymi informacjami gospodarczymi, potocznie zwanymi rejestrami długów lub dłużników. ERIF BIG od dawna promuje w środowiskach biznesowych, związanych z oceną ryzyka ideę dostępu do kompleksowej informacji na temat kultury płatniczej klienta. Zaznacza przy tym, że jest to możliwe m.in. za pośrednictwem bezpiecznej pod względem technologicznym i prawnym instytucji, jaką jest biuro informacji gospodarczej. Obecnie rynek oczekuje już szerszego spojrzenia na swoich potencjalnych klientów czy kontrahentów. 

Informacja pozytywna,  np. o regularnym płaceniu comiesięcznych rachunków czy terminowej spłacie nawet niewielkiego kredytu, mówi o kliencie i jego wiarygodności finansowej znacznie więcej niż brak jakiejkolwiek informacji na temat jego zwyczajów płatniczych. Za pomocą informacji pozytywnej zarówno indywidualni klienci, jak również przedsiębiorcy mogą dbać o swoje finanse. Mają też możliwość świadomego budowania przejrzystej historii płatniczej oraz dbania o wiarygodność płatniczą. Inne kraje, nie tylko europejskie, korzystają już z takich kompleksowych danych od dawna. Potwierdzają to wyniki badania ACCIS (The European Credit Information Landscape. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe) oraz World Bank Group  (Global Credit Reporting Program).

ERIF BIG S.A. już w 2012 roku rozpoczął projekt poświęcony budowaniu pozytywnej historii płatniczej infoPozytywni, a w 2015 roku wprowadził do kalendarza nowe święto - Dzień Informacji Pozytywnej. Jest on obchodzony 21 maja. To jeden z elementów działań edukacyjnych, prowadzonych przez firmę. Ma on uzmysłowić tak firmom i instytucjom, jak i samym konsumentom wartość tego typu informacji udostępnianych przez BIG-i, które są niezbędne w ocenie wiarygodności płatniczej.  Na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie danych ERIF znajdowało się ponad 5 mln spraw o łącznej wartości prawie 25 mld zł, z czego 2,1 mln to informacje pozytywne. 
 

Przewiń do góry