29/10/2019

Dziedziczenie długów po zmarłych - co warto wiedzieć?

Dziedziczenie długów po zmarłych - co warto wiedzieć?

Często informacja o tym, że odziedziczyliśmy dług po zmarłym staje się dla nas dodatkowym ciosem. Zdarza się, że spadkobiercy dowiadują się o tym niespodziewanie. Tylko niewiele ponad 60% Polaków w momencie problemów ze spłatą długów zwróciłoby się po pomoc do rodziny.* Tak wynika z badania „Międzypokoleniowe rozmowy o długach” zrealizowanego na zlecenie Grupy KRUK. Nie rozmawiamy o problemach finansowych z rodziną.

Dlatego dziedziczenie długu może być sporym zaskoczeniem zwłaszcza w chwili utraty bliskiej osoby. Warto pamiętać, że od daty śmierci bliskiej osoby każdy spadkobierca ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Kwestię tę regulują zapisy Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia majątku. Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Warto dodać, że – jeśli spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – jego odpowiedzialność za długi zmarłej osoby jest ograniczona i nie może przekroczyć wartości przejętego majątku. A zatem jeśli wartość majątku wynosi 50 tys. zł, a spadkodawca był zadłużony na 80 tys. zł, to spadkobierca spłaca dług w wysokości 50 tys. zł.

Oświadczenie dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku należy złożyć w sądzie bądź u notariusza. U notariusza sprawę można załatwić od ręki; natomiast postępowanie w sądzie trwa dłużej, ale jego koszty są niższe. Jeśli spadkobierca w ciągu 6. miesięcy nie złoży żadnego oświadczenia w tej kwestii, to zgodnie z przepisami prawa, uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Co zrobić, kiedy dług zmarłego obsługiwała firma windykacyjna?

Jeśli wiemy, że zadłużenie obsługiwała firma windykacyjna, warto się z nią skontaktować i dostarczyć niezbędne dokumenty takie jak chociażby odpis notarialnego poświadczenia dziedziczenia spadku czy postanowienia o jego nabyciu.

- Często spadkobiercy samodzielnie kontaktują się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą spłacić odziedziczony dług. Nasza firma nie kontaktuje się z nimi wcześniej, bo w ustawowym czasie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy mogą oni podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dopiero po decyzji o przyjęciu spadku, przedstawieniu przez spadkobiercę dokumentów dotyczących nabycia spadku oraz po ich dokładnym sprawdzeniu, możemy rozpocząć rozmowę o spłacie długu. Kwota zadłużenia może być spłacona jednorazowo lub rozłożona na raty – mówi Agnieszka Salach z Biura Prasowego Grupy KRUK.

Czy po śmierci osoby zadłużonej do długu doliczane są odsetki?

Podczas 6 miesięcy, które spadkobierca ma na złożenie oświadczenia w sądzie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zadłużenie nie wzrasta.

- Spadkobiercy mogą być spokojni, bo od daty śmierci spadkodawcy do długu nie są już doliczane żadne odsetki. A zatem w momencie decyzji o przystąpieniu do zadłużenia kwota do spłaty jest obliczona na dzień zgonu osoby, która była zadłużona – dodaje Agnieszka Salach.      

*) Badanie „Międzypokoleniowe rozmowy o długach” zrealizowane na zlecenie Grupy KRUK przez TNS Polska, 2016r., N=1000 osób powyżej 18 roku życia.

Przewiń do góry