10/12/2018

Czy w tym roku Polacy z rozsądkiem planują święta? Ile na nie wydadzą?

Czy w tym roku Polacy z rozsądkiem planują święta? Ile na nie wydadzą?

Święta to nie tylko magiczny czas, ale też okres zwiększonych wydatków. Pomimo podwyżek cen niektórych produktów spożywczych ponad połowa Polaków (53%) planuje w 2018 roku wydać na święta Bożego Narodzenia taką samą kwotę jak w ubiegłym roku. Z kolei 18% planuje zmniejszyć te wydatki, a 17% zakłada, że będą one wyższe. Tak wynika z badania SW Research zleconego przez Grupę KRUK, które zostało przeprowadzone na początku grudnia tego roku*.

Najwięcej gospodarstw domowych, bo ponad 34% planuje wydać na organizację świąt między 200 a 500 zł. Co czwarte gospodarstwo domowe przeznaczy na ten cel nie więcej niż 1000 zł. Są też tacy, którzy zamierzają wydać mniej niż 200 zł (16%). Zapytaliśmy również Polaków, jaką część ich miesięcznych dochodów przeznaczą na świąteczne zakupy. Dla ponad 40% wydatki te będą stanowić jedną czwartą ich miesięcznych dochodów, a dla niemal 16% aż jedną trzecią. Tylko 3% zadeklarowało, że wyda niemal całe miesięczne przychody na organizację świąt. 
Nadchodzące święta na ogół nie mogą też obyć się bez prezentów. Około 45% ankietowanych zadeklarowało, że ich wydatki na upominki dla bliskich będą kosztować pomiędzy 100 a 300 zł.  

Jak sfinansujemy świąteczne wydatki?

Aż 68% Polaków sfinansuje świąteczne wydatki głównie z bieżących dochodów. 45% ankietowanych odpowiedziało, że sięgnie też po swoje oszczędności. Z kolei około 15% planuje organizację świąt za pożyczone pieniądze, z czego niemal 7% zapożyczy się u rodziny lub bliskich, ponad 5% planuje wziąć chwilówkę, a przeszło 3% kredyt lub pożyczkę w banku.  
- Osoby, które planują zapożyczyć się na święta, powinny dokładnie przemyśleć swoją decyzję i mieć na uwadze, że po tych kilku dniach świętowania pożyczone pieniądze trzeba będzie spłacić. Dlatego wczesne planowanie świątecznych wydatków może pomóc w rozsądnym zaplanowaniu zakupów. Zwłaszcza, że aż 9% Polaków spontanicznie podejdzie do tego tematu – mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK.  - Planowanie jest bardzo ważne dla domowego budżetu. Jeśli nawet zdecydujemy się na świąteczną pożyczkę, będziemy wiedzieć, jaką kwotę trzeba uwzględnić w swoich wydatkach w kolejnych miesiącach, aby tę pożyczkę spłacić. Wtedy też możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy musimy ją w ogóle zaciągać i czy możemy sobie na nią pozwolić  – dodaje Agnieszka Salach. 

Czy Polacy planują swoje świąteczne wydatki?

Niemal co piąty badany odpowiedział, że nie planuje swoich świątecznych wydatków. 13% podejdzie do nich spontanicznie i skorzysta z nadarzających się promocji. Na szczęście 35% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że przygotowuje listę zakupów na kilka tygodni przed świętami. Co piąty ankietowany odpowiedzialnie podchodzi do świątecznych wydatków, bo część rzeczy kupuje dużo wcześniej – jeszcze w miesiącach poprzedzających grudzień. 
Co ciekawe, najliczniejszą grupę odpowiedzialnie planujących stanowią osoby między 35. a 49. rokiem życia. W tej samej grupie wiekowej są jednak też osoby, które spontanicznie podchodzą do zakupów świątecznych (14%). Ogółem co dziesiąta osoba nie spisuje i nie planuje takich przygotowań. 

Gdzie Polacy spędzą święta?

Większość, bo aż 64% osób zadeklarowało, że spędzi je w domowym zaciszu, a 36% wybierze się do rodziny lub znajomych. Tylko 8% planuje wyjechać na wycieczkę albo spędzić je w pensjonacie lub hotelu. Najliczniejszą grupę wiekową, która preferuje taką formę spędzenia świątecznego czasu, stanowią osoby w wieku między 25. a 34. rokiem życia.  

*Badanie „Świąteczne finanse Polaków 2018” zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Grupy KRUK w dniach 4-5.12.2018 r. metodą CAWI na ogólnej próbie 1083 Polaków powyżej 18. roku życia.  

Przewiń do góry