15/02/2021

Czy Polacy chętnie rozmawiają o finansach ze swoją drugą połową?

Czy Polacy chętnie rozmawiają o finansach ze swoją drugą połową?

Tylko co szósta osoba, której przydarzą się problemy finansowe, dzieli się nimi ze swoim partnerem życiowym. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów. Niemniej co druga z nich uważa jednocześnie, że brak komunikacji i sam fakt znalezienia się w takiej sytuacji prowadzi do kłótni i nieporozumień w rodzinie. Tak wynika z badania „Postawy Polaków wobec zadłużenia” przeprowadzonego przez IQS na zlecenie Grupy KRUK*.

Co ciekawe, kobiety bardziej niż mężczyźni są odporne na stres, ale w przeciwieństwie do mężczyzn częściej zdarza im się odczuwać bezsilność i brak wiary w swoje możliwości. W chwili zetknięcia się z problemem finansowym stres odczuwa co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta. Z kolei poczucie bezsilności towarzyszy niemal co trzeciej pani i co dziesiątemu panu.

- Co drugi badany, bez względu na płeć, oczekuje pocieszenia i wsparcia rodziny, kiedy pojawiają w jego życiu się problemy z terminowym opłaceniem zobowiązań finansowych, rachunków, rat kredytu,. Okazuje się jednak, że niekoniecznie dzielimy się tymi problemami  ze swoimi najbliższymi. Zdarza się wręcz, że partnerzy ukrywają przed sobą te informacje, tłumacząc takie zachowanie troską o drugą osobę lub swoją niezależnością. A brak rozmów o wspólnych finansach może być źródłem poważnych kryzysów w związkach – tłumaczy Agnieszka Salach, rzecznik prasowy KRUK S.A.

Z danych Grupy KRUK wynika, że częściej zadłużają się panowie. Na koniec III kwartału 2020 roku w obsłudze firmy było 61% spraw dotyczących zadłużeń detalicznych mężczyzn i 39% zadłużeń detalicznych kobiet. Najczęstszymi powodami zadłużenia są niespłacone raty kredytów konsumenckich w bankach, raty pożyczek czy rachunków za telewizję, a także za telefon. 

Badanie społeczne „Finanse polskich par”** potwierdza również, że do najczęstszych, współdzielonych z „drugą połówką” zobowiązań finansowych należą rachunki za telewizję, telefon i Internet. A co trzecia para posiada wspólny kredyt konsumencki lub pożyczkę.

- Wspólne finanse mogą być szansą na scementowanie naszych relacji w związku, ale też mogą być powodem wielu nieporozumień. Wszystko zależy od otwartości, szczerej komunikacji, a także odpowiedzialności za drugą osobę i wspólne finanse. Dlatego tak ważne, szczególnie w dobie pandemii, jest to, by razem planować i prowadzić domowy budżet – mówi Agnieszka Salach.

 

*Badanie „Postawy Polaków wobec zadłużenia” zostało przeprowadzone przez na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków w wieku powyżej 18 roku życia metodą CAWI w październiku 2019 roku. 

**Badanie „Finanse polskich par” przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Grupy KRUK na grupie 1000 dorosłych Polaków (50% w związkach małżeńskich i 50% w związkach nieformalnych), metodą wywiadów mieszanych CATI i CAWI w 2017 roku.

Przewiń do góry