07/03/2023

Czy kobiety w biznesie nadal zderzają się ze szklanym sufitem?

Czy kobiety w biznesie nadal zderzają się ze szklanym sufitem?

Jak wynika z badania „Kobiety w biznesie” przygotowanego na zlecenie KRUK S.A. przez panel Ariadna*, 1/4 aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że w ciągu ostatnich kilku lat poprawił się poziom równouprawnienia kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Uważa tak 22 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn. 

Różne statystyki pokazują jednak, że większość wyższych stanowisk menadżerskich wciąż zajmują panowie**. Co zatem hamuje rozwój zawodowy kobiet?

Kobiety muszą bardziej niż mężczyźni udowadniać swoje kompetencje zawodowe w miejscu pracy – tak odpowiedziała co trzecia osoba, która wzięła udział we wspomnianym badaniu. Co ważne, dwa razy częściej odpowiadały tak panie (40 proc.), bo tylko 16 proc. panów podzielało to zdanie.
Dodatkowo co piąta ankietowana osoba potwierdziła, że przekonania o społecznej roli kobiet, które dzięki swojej większej empatii są stworzone do opieki i zajmowania się domem, hamują ich rozwój zawodowy. Częściej zjawisko to wskazywały panie (29 proc.) niż panowie (12 proc.).

W badaniu ponad połowa osób na pytanie dotyczące barier napotykanych przy awansie zawodowym wskazała brak odpowiednich kwalifikacji lub wykształcenia. Największy odsetek osób, które tak odpowiedziały to grupa w wieku 55+. Na drugim miejscu znalazł się brak wiary w siebie, który – co ciekawe – był wskazywany w równej mierze przez panie (47 proc.) i panów (48 proc.). Natomiast jako trzecią z najczęstszych przeszkód w awansie na wyższe stanowisko wskazano obowiązki rodzinne związane z opieką nad dzieckiem lub chorym rodzicem. I taką barierę częściej zauważały panie (38 proc.) w porównaniu do panów (25 proc.). Dodatkowo wśród wymienianych przeszkód dyskryminację ze względu na płeć w czasie procedur awansu, zjawisko szklanego sufitu lub tzw. „boys club”, czyli większą promocję mężczyzn w czasie awansów, a także urlop macierzyński wskazywały dwa razy częściej kobiety niż mężczyźni.

- Są jednak firmy, którymi można się inspirować, w których na każdym szczeblu zawodowym są zachowane parytety. Dzięki temu głos kobiet, ich perspektywa, spojrzenie na różne zagadnienia zarówno zawodowe, jak i społeczne, jest widoczna i słyszalna. A co najważniejsze, taki model bardzo dobrze się sprawdza i dowodzi, że jest on korzystny i opłacalny dla firmy oraz pracowników – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – W naszej organizacji o awansie decydują kompetencje, wartości czy chęć rozwoju, a nie płeć, wiek czy jakiekolwiek inne aspekty. Ważne są także takie elementy, jak gratyfikacja i wynagrodzenie za tę samą pracę na tym samym szczeblu bez względu na płeć, wiek czy inne aspekty, czy likwidowanie tzw. luki płacowej.

Jak pokazują wyniki wspomnianego badania „Kobiety w biznesie”, 31 proc. ankietowanych uważa, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, z kolei 21 proc. twierdzi, że zarobki kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska nie różnią się. Co piąta badana osoba wskazuje też, że ogólnie panie zarabiają mniej, bo większość wysokich stanowisk zajmują mężczyźni.
 

* Badanie przeprowadzone na zlecenie KRUK S.A. na panelu Ariadna w dniach 24-27 lutego 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1052 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

**Women Business Leaders: Global Statistics (catalyst.org)

Przewiń do góry