Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

GPW 

________________________________________

Aktualności 

      rozmiar tekstu

KRUK wkracza na rynek wierzytelności hipotecznych

data: 02-04-2014

Grupa KRUK zainwestowała 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Bankuwięcej

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj