Obaszar wyszukiwania

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Pomagamy spłacać długi 

A A A rozmiar tekstu

Każda osoba, która posiada zadłużenie wobec Grupy KRUK może zaproponować własne, najbardziej dogodne dla niej, warunki spłaty. Dostosujemy się do Państwa możliwości finansowych. Dzięki temu uporządkują Państwo swoje zaległości, i z czasem, krok po kroku, wyjdą na prostą bez długów.

Teraz mogą zaproponować własny sposób na uregulowanie zadłużenia. To oczywiste, że człowiek nie może wywiązać się z zobowiązań, które przerastają jego aktualne możliwości finansowe. Dlatego proponujemy aby spłacali Państwo dług w dogodnych ratach, które wspólnie z naszym pracownikiem ustalą Państwo telefonicznie.

Akcja skierowana jest do wszystkich osób posiadających zadłużenie wobec Grupy KRUK.

Każdy, kto zadzwoni pod numer 071 790 21 21 może liczyć na porozumienie.

Dostosujemy warunki spłaty tj. wysokość rat, termin wpłat, okres regulowania długu, do Państwa obecnych możliwości finansowych.

Dotychczas zawarliśmy takie porozumienia z ponad 160 tysiącami osób, obecnie z powodzeniem regulują zaległości w dogodnych dla siebie ratach. Mogą Państwo z łatwością dołączyć do tego grona.

Bierność, brak reakcji na wezwania do zapłaty i kontaktu oraz liczenie na to, że wierzyciel zapomni o długu to droga wprost do sądu i komornika. A tak wcale być nie musi!  Często odbieramy telefony od osób, które dzwonią do nas post faktum. Mówią, że komornik zajął im pensję lub emeryturę i chciałyby się dowiedzieć, jakiego długu dotyczy ta egzekucja. Wtedy informujemy, że wysłaliśmy do nich w tej sprawie kilkanaście pism z propozycjami ugodowymi i w końcu z informacją o skierowaniu sprawy do sądu. Okazuje się, że pisma docierały tylko nie były otwierane i czytane…

Brak kontaktu z nami oznacza dla nas, że dłużnik celowo unika wyjaśnienia i rozwiązania problemu zadłużenia i zwykle kończy się to skierowaniem sprawy do sądu i komornika. Do końca września tego roku Grupa KRUK złożyła do sądów na terenie całego kraju aż 47 tysięcy pozwów o wydanie nakazu zapłaty.  To wzrost o ponad 250% w porównaniu z całym ubiegłym rokiem. Doświadczenia naszej firmy wskazują, że w sprawach o wydanie nakazów zapłaty polskie sądy działają coraz szybciej i sprawniej. Ponieważ zwykle są to sprawy bezsporne nakazy zapłaty wydawaną są w ponad 94% spraw, a uzyskanie korzystnego orzeczenie zajmuje średnio 6 tygodni (zdarza się, że sąd rozstrzyga sprawę w ciągu kilku dni). Dla dłużnika oznacza to, że jego dług zostanie powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego i wyegzekwowany z wykorzystaniem przymusu państwowego (przez komornika sądowego).

Unikanie rozmowy o posiadanym długu po prostu się nie opłaca. Zawarcie porozumienia to najlepszy sposób na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Zwłaszcza teraz, gdy w ramach akcji „Pomagamy spłacać długi” zgodzimy się na proponowany przez  Państwa sposób spłaty zaległości.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj