08/10/2021

Raport bieżący 43/2021: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

III kwartał 2021 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

III kw. 2021

III kw. 2020

zmiana

1 505 mln zł

133mln zł

+1029%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

III kw. 2021 

III kw. 2020 

zmiana

289 mln zł

33 mln zł

+784%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

III kw. 2021

III kw. 2020

zmiana

 550 mln zł

 452 mln zł

+22%

 

I – III kwartał  2021

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

 I-III kw. 2021

 I-III kw. 2020

zmiana

5 146 mln zł

825 mln zł

+523%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

I-III kw.  2021

I-III kw.  2020

zmiana

933 mln zł

113 mln zł

+728%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

I-III kw. 2021

I-III kw. 2020

zmiana

1 615 mln zł

1 346 mln zł

+20%

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku zostaną przekazane w raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za trzeci kwartał 2021 roku, którego publikacja została przewidziana na 3 listopada 2021 roku.

Przewiń do góry