TOMASZ BIESKE

Tomasz Bieske

Doświadczenie zawodowe:

1983-1990 Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem, Niemcy,
•    analizy ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych
•    restrukturyzacja długów  
•    handel długami państw na rynku wtórnym 

1992-2002 Partner, współzałożyciel firmy w Polsce, członek Zarządu w Arthur Andersen, dyrektor grupy rynków finansowych, 
•    przygotowanie oferty publicznej akcji PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., 
•    badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, Pekao S.A., Getin Holding, ZUS,
•    opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, 
•    współpraca przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego,
•    projekt zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. 
•  współpraca przy połączeniu banków: Grupa Pekao S.A. z Pomorskim Bankiem Kredytowym, z Bankiem Depozytowo - Kredytowym S.A. i z Powszechnym Bankiem Gospodarczym  S.A. 

2002-2013 Partner, członek zarządu Ernst&Young, dyrektor grupy rynków finansowych, audytu i doradztwa gospodarczego; 
•    badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce,
•    projekty doradcze dla instytucji finansowych,
•    uczestnictwo w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, 
•    wycena akcji banków prywatnych w Polsce, 
•    analizy due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych
•  udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF)
•   współpraca ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych

2013-obecnie; członek Rady Nadzorczej KRUK S.A.
2017-obecnie; członek Rady Nadzorczej mBank S.A., przewodniczący Komitetu Audytu
2014-obecnie; członek Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A.
2015-2017 przewodniczący Rady Nadzorczej FM Bank S.A.

Wykształcenie:

• 1978-1982 Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, Wydział Ekonomii
• Licencja biegłego rewidenta nr 9291 wydana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

Szkolenia:

•    INSEAD we Francji, 
•    Euromoney w Anglii,
•    IESE/Harvard Barcelona 2018,
•    Oxford Fintech Programme kwiecień-lipiec 2019.

2011 r. złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011

Przewiń do góry