ARCHIWALNE ZGROMADZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
w dniu 20 czerwca 2023 r.

24.05.2023 r.   – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

30.05.2023 r.   – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących min. 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;

04.06.2023 r.   – Dzień Rejestracji;

05.06.2023 r.   – termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

13.06.2023r. – termin na zgłoszenie Spółce przez Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

15-16 i 19.06.2023 r. – lista osób uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki KRUK S.A.;

16.06.2023 r. godz. 17.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;

20.06.2023 r. godz. 09.00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Link do transmisji: http://ucstream.pl/kruk

20/06/2023
odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8
KONTAKT W SPRAWIE WALNYCH ZGROMADZEŃ
Person's image
Agnieszka Dudek

Head of Corporate Governance Area

  • wz@kruksa.pl
Przewiń do góry