7 września 2020 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii...