Aktualności

Najnowsze artykuły

FILMY
Komentarz prezesa zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy do wyników 1 półrocza 2020
Komentarz Piotra Krupy do wyników 1 kwartału 2020
Zmiany w zarządzie KRUK S.A.
ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY

24/08/2020
KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku. W jego ramach Spółka będzie mogła...
27/07/2020
KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami
Zarząd KRUK S.A. w dniu 27 lipca 2020 roku podjął decyzję co do zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w...
10/07/2020
Spłaty w II kwartale 2020 roku wyniosły 417 mln zł
Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za całe pierwsze półrocze 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Jednocześnie, w pierwszym półroczu każdy z rynków, na...
28/05/2020
COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł
KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie: COVID-19 i jego skutki negatywnie wpłynęły na spłaty z portfeli w okresie marzec-kwiecień 2020 rok; Spłaty w kwietniu 2020 roku osiągnęły łącznie poziom 85% celu operacyjnego przyjętego...
30/04/2020
Zmiany w zarządzie KRUK S.A.
W dniu 30.04.2020 roku KRUK S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu spółki. Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami....
Przewiń do góry