08/02/2012

KRUK gra w innej lidze

Lider rynku zarządzania wierzytelnościami poza zasięgiem wzroku konkurentów.

W 2011 roku krajowe firmy z branży windykacyjnej pozyskały wierzytelności o nominalnej wartości ponad 14,6 mld zł, co daje wzrost o 76% w porównaniu do 2010 roku (dane według wyliczeń GG Parkiet na bazie 13 spółek windykacyjnych).

Zdecydowanie największym graczem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami jest spółka KRUK, która zakupiła i przyjęła do obsługi na zlecenie wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 6,1 mld zł. Jest to prawie 4-krotnie więcej w porównaniu do drugiej firmy windykacyjnej w rankingu. KRUK działa także aktywnie w Rumunii i Czechach, gdzie łącznie na obu rynkach pozyskał sprawy o wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł.

 

Źródło: na podstawie artykułu GG Parkiet „Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu” z dnia 04-05 lutego 2012r. /dane KRUK: szacunki na 19.01.2012r./

„Ubiegły rok był bardzo dobry dla Grupy KRUK i całej branży zarządzania wierzytelnościami. Zanotowaliśmy rekordowe inwestycje w zakup portfeli wierzytelności. Spodziewamy się także najlepszych wyników finansowych w historii Grupy KRUK.” mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Koniunktura nam sprzyja i oczekujemy w tym roku dalszego wzrostu rynku wierzytelności. Podaż pakietów wierzytelności tzw. NPL ze strony banków powinna być przynajmniej na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.” – dodaje Piotr Krupa.

 

Wartość nominalna wierzytelności przyjętych do windykacji w Polsce w mln zł
Nr
Spółka
Wierzytelność pozyskane w 2011
Kupione
Zlecone do obsługi
Łącznie
1
KRUK
2 129*
3 983*
6 112*
2
BEST
1 175
436
1 611
3
KREDTY INKASO
1 428
0
1 428
4
ULTIMO
1 100
bd
1 100
5
CENTRUM FINANSOWE BPS
108
917
1025
 
POZOSTALI
1 967
1 450
3 417
1-13
ŁĄCZNIE:
7 907
6 786
14 693
* Szacunki na 19.01.2012 r.
Źródło: na podstawie artykułu GG Parkiet "Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu" z dnia 04-05 lutego 2012 r.

Według analityków domów maklerskich (wypowiadających się dla GG Parkiet) akcje spółek windykacyjnych będą w 2012 roku jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji. W ich opinii spółki branży zarządzania wierzytelnościami w czasach kryzysu gospodarczego są jednymi z nielicznych, których akcje zachowują się nie tylko stabilnie, można nawet na nich zyskać.

Akcje spółki KRUK w ostatnich raportach analityków domów maklerskich DI BRE i BZ WBK otrzymały rekomendacje „kupuj” z ceną docelową odpowiednio 53 zł i 52,3 zł.

Przewiń do góry