Obaszar wyszukiwania

Partnerzy 

 

 

GPW 

________________________________________

Aktualności 

A A A rozmiar tekstu

KRUK pomaga spłacać długi

18-11-2008

Teraz dłużnicy mogą zaproponować własny sposób na uregulowanie zadłużenia. To oczywiste, że człowiek nie może wywiązać się z zobowiązań, które przerastają jego aktualne możliwości finansowe. Dlatego proponujemy aby spłacali dług w ratach, które sami ustalą i na które będzie ich stać.

Akcja skierowana jest do wszystkich osób posiadających zadłużenie wobec Grupy KRUK, niezależnie od wysokości długu, okresu przeterminowania czy wcześniej podejmowanych czynności windykacyjnych.

Dotychczas zawarliśmy takie porozumienia z ponad 160 tysiącami osób, obecnie z powodzeniem regulują zaległości w dogodnych dla siebie ratach.

Brak kontaktu z nami oznacza dla nas, że dłużnik celowo unika wyjaśnienia i rozwiązania problemu zadłużenia i zwykle kończy się to skierowaniem sprawy do sądu i komornika. Do końca września tego roku Grupa KRUK złożyła do sądów na terenie całego kraju aż 47 tysięcy pozwów o wydanie nakazu zapłaty.  To wzrost o ponad 250% w porównaniu z całym ubiegłym rokiem. Doświadczenia naszej firmy wskazują, że w sprawach o wydanie nakazów zapłaty polskie sądy działają coraz szybciej i sprawniej. Ponieważ zwykle są to sprawy bezsporne nakazy zapłaty wydawaną są w ponad 94% spraw, a uzyskanie korzystnego orzeczenie zajmuje średnio 6 tygodni (zdarza się, że sąd rozstrzyga sprawę w ciągu kilku dni). Dla dłużnika oznacza to, że jego dług zostanie powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego i wyegzekwowany z wykorzystaniem przymusu państwowego (przez komornika sądowego).

wstecz

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj